Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
startbild
dukning begrkaffe - bildspel
Frälsarkransen - bildspel
Frösunda - bildspel
bibelvandring maj 2016
Kyrksafari
Vallentunasjön höst - bildspel
Rönnbär - bildspel

Välkommen till Vallentuna församling

Vallentuna församling har knappt 19 000  medlemmar vilket är cirka 70% av Vallentunaborna. Församlingen består av Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda och är en del av Svenska kyrkan.

Varje år finns många medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Församlingens breda verksamhet når många, och som medlem bidrar du till den. Välkommen!

Är du döpt? Välkommen på Drop-in-dop 8 oktober!
Nästa möjlighet till Drop-in-dop i Vallentuna kyrka: Lördag 8/10 kl 13.00-16.00 För mer info kontakta expeditionen 08-511 862 40 eller klicka på länken ...
Pilgrim Vallentuna
Information in English, Deutsch, Francaise, Espanol, Suomi - Klicka här för att läsa mer om Pilgrim Vallentuna, Vandringskalendarium, öppettider i Frösundagården...
Omskrivet miljöarbete i Vallentuna!
I Vallentuna församling arbetar vi aktivt med att värna miljön! Här kan du läsa en artikel från församlingstidningen Kyrknyckeln nr 1, 2016 om milj&ou...
  • Kalendarium Kalendarium


  • Själavård Behöver du prata med någon?
  • Dop Dop

  • Konfirmation Konfirmation

  • Bröllop Bröllop

  • Begravning Begravning

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument