Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Välkommen på Drop-in-dop lördag 14 oktober!

Nästa möjlighet till Drop-in-dop
i Vallentuna kyrka:
Lördag 14/10 kl 12.00-16.00

För mer info kontakta expeditionen 08-511 862 40
eller klicka på länken här ovan.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument