Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Nyvalda kyrkofullmäktige i Vallentuna sammanträder

Måndag den 13 november kl 18.30 i Mathiasgården.

18.30 Nyvalda Kyrkofullmäktige sammanträder.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument