Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Kyrkoval 17 september 2017

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år har möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras.
 
Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då har de Vallentunabor som bor i Vallentuna församling och är medlemmar i Svenska kyrkan (och som är 16 år eller äldre) möjlighet att göra sin röst hörd. Du ges möjlighet att utöva din demokratiska rätt att välja representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och till kyrkomötet på den nationella nivån. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen. Totalt har Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.
 
Din röst spelar roll!
Alla medlemmar i Svenska kyrkan har möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå är en unik möjlighet att få utrycka din åsikt.
 
DE TRE KYRKOVALEN
De som får förtroendet att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år kallas förtroendevalda. Tillsammans är det drygt 36 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan som ska samarbeta och utveckla helheten i Svenska kyrkan. Ett sådant uppdrag får de som väljs i kyrkovalet. Några ska ta ansvar lokalt i församlingen, andra regionalt i stiftet eller på nationell nivå i Kyrkomötet.
 
Lokal nivå
Den lokala nivån, kyrkofullmäktige med sin styrelse kyrkorådet, arbetar med församlingens målsättning, verksamhet och ekonomi. Allt från barngrupper, körer, diakoni som är kyrkans sociala arbete, till krisarbete och internationellt engagemang.
 
Regional nivå - tretton stift
På stiftsnivå handlar det bland annat om att bistå församlingarna på olika sätt med rådgivning, utbildning och viss egendomsförvaltning. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige.
 
Nationell nivå - Kyrkomötet
Kyrkomötet beslutar på nationell nivå om det gemensamma och även ansvar för det internationella arbetet. Det är de som tar de stora besluten som berör hela Svenska kyrkan.
 
Den 30 augusti ska samtliga röstberättigade till kyrkovalet ha fått sitt röstkort. 
Om du inte har fått något, tappat det eller av annan anledning behöver ett nytt kan du gå till närmaste pastors- eller församlingsexpedition och där få ett så kallat dubblettröstkort utskrivet mot uppvisande av legitimation.
 
ATT RÖSTA FÖRE VALDAGEN: 
Förtidsröstning 4-16 september:
Församlingsexpeditionen i Mathiasgården

Vardagar:
4/9 - 15/9 kl 09.00-12.00, 13.00-14.30
 
Lördagar: 
9/9 och 16/9 kl 10.00-14.30
 
Kvällstid onsdagar:
6/9 kl 17.00-20.00
13/9 kl 17.00-21.00
 
Särskilda röstmottagningsställen lördag 16/9
Rosengården, kl 12.00-14.00 
Väsbygården, kl 12.00-14.00
Korallen, kl 12.00-14.00
 
ATT RÖSTA PÅ VALDAGEN
Öppna vallokaler söndag 17 september:
 
Ekebyskolan, kl 09.00-11.00, 15.00-20.00
Valdistr. K2 Ormstaskolan, kl 09.00-11.00, 15.00-20.00
Valdistr. K3 Karlbergsskolan, kl 09.00-11.00, 15.00-20.00
Valdistr. K4 Lovisedalsskolan, kl 09.00-11.00, 15.00-20.00
Valdistr. K5 Gustav Vasaskolan, kl 09.00-11.00, 15.00-20.00
Valdistr. K6 Bällstabergslokalen, kl 09.00-11.00, 15.00-20.00
 
Särskilt röstmottagningsställe söndag 17 september 
Klockargården, kl 09.00-11.00, 12.30-19.00
 
På röstkortet står i vilken vallokal du röstar. 
Tag med dig röstkort eller legitimation.
 
Om du inte fått röstkort kan du beställa det via
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta 
Vallentuna församling 08-511 862 00.
 
MER INFORMATION OM KYRKOVALET
 
Mer fakta finns på Svenska kyrkans webbplats
 
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument