Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Förrättning - begravning

Begravning

”Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem” (Psalm 289)

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får familj, släkt och vänner möjlighet att ta ett sista farväl och den avlidne överlämnas i Guds barmhärtiga händer. Inför begravningen träffas präst och anhöriga för att planera gudstjänsten tillsammans. På så sätt får gudstjänsten en personlig prägel inför sin fasta ram.

Leva vidare grupp

Två gånger per år bjuder församlingen in till Leva vidare grupp. Här ges möjlighet att i en trygg miljö dela erfarenheter med andra som har liknande erfarenheter av att ha mist en närstående.

Kontakt

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen med frågor gällande begravning och även vid bokning av lokaler för minnesstund. Riksdagen beslutade 15 mars 2012 om en förändring i begravningslagen. Förändringen trädde i kraft fr o m 1 maj 2012.

Församlingsexpeditionen
Tfn: 08-511 862 40

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn: 08-511 862 31/32

Begravningsombud för borgerlig begravning, Vallentuna:
Åke Ericson,
tfn vx 08- 587 85 000

Det du behöver veta inför en begravning i Vallentuna församling 

Läs vad Svenska kyrkan skriver om begravning

Lokaler att hyra
till begravningskaffe:

Mathiasgården
Klockargården
Frösundagården
Markims församlingshus

Läs mer om församlingens
Leva vidare-grupp
 

Vallentuna församling har ett vackert bårtäcke, som du som medlem i Svenska kyrkan kan låna kostnadsfritt.

Bårtäcke i Vallentuna församling.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument