Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Förrättning - vigsel

Bröllop/Vigsel

Är det någon skillnad på vigsel och bröllop?
En del skulle säga att vigseln är själva ceremonin
och att bröllopet innefattar även festen efteråt.

Vigseln är en stor och viktig högtid, vare sig ni väljer att gifta er i enkelhet med bara ett par vittnen närvarande eller med kyrkan full av släkt och vänner. När två människor säger ja till varandra framför altaret bekräftar de sin vilja att hålla fast vid varandra till livets slut.

I vigselgudstjänsten får de som är samlade glädjas tillsammans med er över kärlekens gåva och be om Guds välsignelse över era löften att älska varandra i nöd och lust. Genom den musik och de psalmer ni väljer, och gärna också i val av solosånger eller läsning av dikter och bibeltexter, får ni möjlighet att sätta er personliga prägel på vigseln.

För att få vigas i Svenska kyrkans ordning krävs att minst en av er är medlem. Kyrkoavgiften täcker kostnad för kyrka, präst, vaktmästare och organist. Vill man gifta sig i någon av Vallentuna församlings kyrkor fast man inte är församlingsbo hos oss, regleras kostnaden mellan oss och den aktuella hemförsamlingen.

Du är välkommen att kontakta församlingsexpeditionen om du vill boka tid för vigsel i någon av våra fyra vackra kyrkor. Du kan även hyra någon av våra lokaler för bröllopsfesten.

I Vallentuna församling finns tre brudkronor som du kan få låna om du är församlingsmedlem.

I Orkesta och Markims kyrkor finns en "vigselbåge" som man kan få låna för utsmyckning. Mer information får du av Marie Lundqvist.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument