Bildspel
gudstjanstbild

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan. I bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.


I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvud-
gudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet . De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.
 

I Vallentuna församling firar vi gudstjänst varje söndag i någon eller några av våra kyrkor. För tid och plats gå tillbaka till startsidan och klicka på På gång - kalendarium
 

I Vallentuna kyrka är det morgonbön måndag-fredag kl 08.45, under sommaren endast klockringning och ljuständning.
Första veckomässan i höst på onsdagkvällar kl 19.00 är 26/8.


Till gudstjänsterna i Vallentuna kyrka finns även gudstjänstgrupper som förbereder kommande helg tillsammans med tjänstgörande präst. Grupperna är öppna för alla som vill vara med. För mer information kontakta Johannes Söderqvist. Schema för höstens gudstjänstgrupper läggs ut efter sommaren. Upptakt för gudstjänstgrupperna hösten 2015 är söndag 13/9, vid kyrkkaffet i Mathiasgården.
 

Tisdagar kl 11.45 är det lunchandakt i Mathiasgårdens andaktsrum  - höststart 25/8.


Sinnesrogudstjänster
Detta är en enkel och stillsam gudstjänst som passar för alla åldrar, unga och gamla, ovana och vana kyrkobesökare. Vi firar sinnesrogudstjänst en gång i månaden.

Sinnesrobönen är central i AA:s (anonyma alkoholister) rörelse och den finns också med sinnesrogudstjänsten både i början och slutet. Det centrala i denna form av gudstjänst är när någon missbrukare berättar om vad det var som fick  honom/henne att sluta med sitt missbruk. Efteråt finns det möjlighet för den som vill att stanna kvar och fika i kyrkan.

Välkommen följande söndagar kl 16.00 i Vallentuna kyrka:
Hösten 2015: 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden."


Miniretreter

Unna dig två timmars stillhet för själen.
Ingen kostnad, ingen anmälan, inga förkunskaper krävs.
Fredagar kl 15.30-17.30 i Vallentuna kyrka
I höst är du välkommen följande datum:
21/8, 18/9, 13/11 och 11/12.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00


Gudstjänster
i Vallentuna församling

För tid och plats
gå till Startsidan och klicka på

På gång - kalendarium


Kyrkoårets högtider


Bibeln
 


Läs mer på  Andrum


Schema för gudstjänstgrupperna hösten 2015


Behöver du skjuts
till kyrkan och hem igen?

Ring till vår Kyrkskjuts
Tfn: 072-506 68 53

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se