Bildspel
gudstjanstbild

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan. I bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.


I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvud-
gudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet . De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.
 

I Vallentuna församling firar vi gudstjänst varje söndag i någon eller några av våra kyrkor. Se tid och plats i spalten till höger.
 

I Vallentuna kyrka är det morgonbön måndag-fredag kl 08.45,
med mässa onsdagar
samt veckomässa varje onsdagkväll kl 19.00.


Till gudstjänsterna i Vallentuna kyrka finns även gudstjänstgrupper som förbereder kommande helg tillsammans med tjänstgörande präst. Grupperna är öppna för alla som vill vara med. För mer information kontakta Johannes Söderqvist. Schema för höstens gudstjänstgrupper hittar du i rutan här till höger.
 

Tisdagar kl 11.45 är det lunchandakt i Mathiasgårdens andaktsrum

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

 

Gudstjänster i församlingen


Schema för gudstjänst-
grupperna våren 2014

 

Kyrkoårets högtider 


Bibeln
 


Läs mer på  Andrum


Behöver du skjuts till kyrkan?
Ring till vår Kyrkskjuts
Tfn: 072-506 68 53
 

Nåd och tjänst
Här kan du läsa Hanne Stichels
predikan i Vallentuna kyrka
på Septuagesima
16 februari 2014
 

Heliga hus, heliga rum
Här kan du läsa Hanne Stichels
predikan i Vallentuna kyrka
på söndagen efter nyår
5 januari 2014


Herrens moder
Här kan du läsa Anna Nohlerts
predikan i Vallentuna kyrka
på fjärde söndagen  i advent,
22 dec 2013.


Frälsningen

Här kan du läsa Anna Nohlerts
predikan i Vallentuna kyrka
på 22 söndagen e tref.
27 oktober 2013


Guds mäktiga verk
Här kan du läsa Anna Nohlerts
predikan i Vallentuna kyrka
på Marie Bebådelsedag
17 mars 2013 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se