Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Gudstjänster i Vallentuna församling

måndag-fredag kl 08.45 morgonandakt i Vallentuna kyrka,
onsdagar med mässa.

 
23 augusti, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
 
27 augusti, 11:e söndagen e. trefald.
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Simon Renöfält.
 
Frösunda kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll: ”Visuellt och slagkraftigt”
Rhythm Art Duo – Daniel Berg och Fredrik Duvling, 
marimba, vibrafon och andra slagverk.
Simon Renöfält, aftonbön. Fritt inträde - kollekt.
 
30 augusti, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
3 september, 12:e söndagen e. trefald.
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Åsa Enerbäck Barklund, Michael Linder. Ulla Bunis, kyrkomusiker, samt Olle Molin, administrativ chef, avtackas i gudstjänsten.
 
16.00 Sinnesrogudstjänst, Anders Sundberg.
 
6 september, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
10 september, 13:e söndagen e. trefald.
Vallentuna kyrka
11.00 Gudstjänst med små och stora,
Hanne Stichel, Sara Bohm fd. Hellgren. Nya medarbetare välkomnas. 
Upptakt för gudstjänstgrupperna. 
 
16.00 Finsk gudstjänst/ Suomalainen jumalanpalvelus, Pekka Turunen, kyrkkaffe.
 
Orkesta kyrka
11.00 Mässa, Johannes Söderqvist.
 
13 september, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
17 september, 14:e söndagen e trefald.
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Simon Renöfält, Hanne Stichel, Sånggruppen.
 
Frösunda kyrka
11.00 Mässa, Eva Cronsioe
 
20 september, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
24 september, 15:e söndagen e trefald.
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Michael Linder, Johannes Söderqvist. 
 
Markims kyrka
19.00 Kvällsgudstjänst, Johannes Söderqvist. 
 
27 september, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
10.00 Upplevelsevandring
19.00 Veckomässa

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument