Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Gudstjänster i Vallentuna församling

måndag-fredag kl 08.45 morgonandakt i Vallentuna kyrka,
onsdagar med mässa.

 
18 oktober, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
22 oktober, 19:e söndagen e trefaldighet.
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Elias Eriksson, Johannes Söderqvist. Söndagsskola.
 
Frösunda kyrka 
11.00 Mässa, Åsa Enerbäck Barklund, Jan-Erik Forsberg. Kyrkkaffe.
 
25 oktober, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa 19.00 Veckomässa
 
29 oktober, 20:e söndagen e trefaldighet.
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Sara Bohm fd. Hellgren, Michael Linder. Söndagsskola.
 
Markims kyrka
11.00 Gudstjänst, Hanne Stichel
 
1 november, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa 
19.00 Veckomässa
 
4 november, Alla helgons dag
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Michael Linder, Elias Eriksson.
 
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning,   
Präster: Elias Eriksson, Eva Cronsioe. Ingegerd Nilsson, sopran, 
Orkester från Hovkapellet samt Vocales under ledning av Leif Johansson.
 
Frösunda kyrka
19.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, 
Michael Linder, präst, Trifolium, dirigent: Ragnar Thedéen.
 
5 november, Söndag e alla helgons dag
Vallentuna kyrka
11.00 Familjeanpassad minnesgudstjänst med ljuständning, 
Präster: Sara Bohm fd Hellgren, Johannes Söderqvist.
Maywor Åkerman, diakonikonsulent
 
16.00 Sinnesrogudstjänst, Anders Sundberg.
 
Markims kyrka
19.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, 
Johannes Söderqvist, präst, Charlotta Nässén, oboe. 
 
Orkesta kyrka
19.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, 
Sara Bohm fd. Hellgren, präst, Jakob Ruthberg, violin, 
 
8 november, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa 
19.00 Veckomässa
 
12 november, 19:e söndagen e trefald.
Vallentuna kyrka
11.00 Gudstjänst med små och stora, Simon Renöfält, Hanne Stichel.
 
16.00 Finsk gudstjänst/ Suomalainen jumalanpalvelus, Pekka Turunen, kyrkkaffe.
 
Frösunda kyrka
11.00 Mässa, Eva Cronsioe. Kyrkkaffe.
 
15 november, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa 
19.00 Veckomässa
 
19 november, Söndag f. Domssöndagen
Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Eva Cronsioe, Åsa Enerbäck Barklund. Söndagsskola.
 
Markims kyrka
11.00 Mässa, Johannes Söderqvist
 
22 november, Onsdag 
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa 
19.00 Veckomässa
 
26 november, Domssöndagen
Össeby-Garns kyrka
11.00 Ekumenisk gudstjänst, Globala veckan avslutas, präster och pastorer. 
 
Orkesta kyrka
19.00 Kvällsmässa, Hanne Stichel
 
29 november, Onsdag
Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa 
19.00 Veckomässa
 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument