Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Gudstjänster i Vallentuna församling

måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka,
endast klockringning och ljuständning.

 

2 juli, 3:e söndagen e. trefald.    
Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Hanne Stichel

Markims kyrka
10.00 Kyrkan är öppen.
19.00 Musik i sommarkväll:
”Sommartoner: klassiskt, filmmusik, jazz och egna kompositioner”
Annie Tengstrand & Arne Tengstrand, flöjt och piano.    
Hanne Stichel, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. 

9 juli, 4:e söndagen e. trefald.    
Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Sara Hellgren

Orkesta kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll:
”Från Bach till jazz”. Tomas Janzon, gitarr.
Sara Hellgren, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. 

15 juli, Lördag
Vallentuna kyrka    
13.30 och 16.00 Konfirmation, Simon Renöfält, Annica Engqvist m fl

16 juli, Apostladagen    
Vallentuna kyrka    
11.00 Temamässa med konfirmander, Simon Renöfält, Annica Engqvist m fl

Frösunda kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll:
”Trio Mirsidrü spelar Gershwin och Weill”
Trio Mirsidrü: Fredrik Lindborg, Emeli Jeremias och Daniel Tilling musicerar. 
Sång, klarinett, basklarinett, saxofon, cello och piano.
Hanne Stichel, aftonbön. Fritt inträde - kollekt.  

23 juli, 6:e söndagen e. trefald.    
Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Josefin Forsberg

Markims kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll:
”Mellan folkton och rymdmusik - tidlös musik framförd på Chapman Stick”
Per Boysen, Chapman Stick.
Josefin Forsberg, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. 

29 juli, Lördag
Vallentuna kyrka    
11.00, 14.00 och 16.00 Konfirmation, Elias Eriksson, Elin Smeds m fl.

30 juli, Kristi förklarings dag    
Vallentuna kyrka    
11.00 Temamässa med konfirmander, Elias Eriksson, Elin Smeds m fl.

Markim
14.00 Friluftsgudstjänst hos familjen Grossman i Ekhagen, Eva Cronsioe. För väg-
beskrivning ring 08-511 862 40. Önskar du kyrkskjuts - ring 072-506 68 53.

Orkesta kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll:
”Underbart är kort – Vokalgruppen AORA tar tillfället i en akt”
Vokalgruppen AORA:
Sofie Eiderfors, Linnéa Seldinger, Gabriel Sjöwall, 
Felicia Lapinski, Jonas Törnqvist & Marcus Svärd.
Eva Cronsioe, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument