Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Kalendarium

Gudstjänster i Vallentuna församling - Klicka på rubriken för att läsa mer.

Detta händer i församlingen idag och en tid framöver:

Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka,
fr o m midsommar endast ljuständning och klockringning.
Första morgonandakten efter sommaren är måndag 21/8.

Behöver du skjuts till kyrkan och hem igen?
Ring till vår Kyrkskjuts, Tfn: 072-506 68 53

Sommar i kyrkan - klicka på startsidan för att läsa mer om: 
* Örtagården & Minneslunden
* Vägkyrka/Öppen kyrka
* Kyrksafari
* Sommarcafé
* Pilgrim Vallentuna
* Själastugan
* Musik i sommarkväll

 

 
Nu kan du betala nästan allt i Vallentuna församling
(utom t ex depositionsavgifter) med din mobiltelefon,
genom att använda Swish:
Telefonnummer: 123 588 55 38.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalendarium:
 

23 juni, Midsommarafton, i Vallentuna kyrka    
17.00 Traditionsenlig midsommarkonsert med Lasse Widén, violin och Leif Johansson, klaviatur. Fritt inträde - kollekt.

24 juni, Midsommardagen: ”Härlig är jorden”, 7 km
10.00 Samling vid Frösundagården för att vandra till friluftsgudstjänsten kl 14.00 på Tarby gård. Vandringsledare: Eva Cronsioe, tfn: 08-511 862 38.    

24 juni, Midsommardagen, i Frösunda    
14.00 Friluftsgudstjänst på Tarby gård. Eva Cronsioe. För vägbeskrivning ring 08-511 862 40. Önskar du kyrkskjuts - ring 072-506 68 53.

25 juni, Söndag, i Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Eva Cronsioe

29 juni, Torsdag
Sista anmälningsdag till ”Kyrksafarin” torsdag 6/7. Anmälan till 
expeditionen tfn: 08-511 862 40. Rundtur med buss och guidning 
till Markims, Orkesta och Frösunda kyrkor. Åter kyrkplan ca 16.00. 
Kyrksafarin är kostnadsfri och lunchmacka ingår.

2 juli, 3:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Hanne Stichel

Söndag 2 juli: ”Vandring till musiken”,  10 km
14.00 Samling vid Lindholmens station. 
Vi vandrar längs landsvägar över öppna fält i en jordbruksbygd och bymiljö som sett ut på liknande sätt sedan medeltiden. Kl 19.00 deltar vi i Sommarkvällsmusiken i 1200-talskyrkan i Markim. Bilskjuts ordnas tillbaka till Lindholmens station efter konserten.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

2 juli, 3:e söndagen e. trefald. i Markims kyrka
10.00 Kyrkan är öppen.
19.00 Musik i sommarkväll:
”Sommartoner: klassiskt, filmmusik, jazz och egna kompositioner”
Annie Tengstrand & Arne Tengstrand, flöjt och piano.    
Hanne Stichel, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal. 

6 juli, Torsdag, i Vallentuna     
10.30 Kyrksafari, anmälan senast 29/6.

9 juli, 4:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Sara Hellgren

Söndag 9 juli: ”Vandring till musiken”,  7 km
14.00 Samling vid Lindholmens station. 
Vi går via Granby gård och Borresta till 1100-talskyrkan i Orkesta där vi avslutar vandringen med Sommarkvällsmusiken kl 19.00. Bilskjuts ordnas tillbaka till Lindholmens station efter konserten.
Vandringsledare: Thomas Kuntze och Christian Grässer, tfn: 070-305 58 26. 

9 juli, 4:e söndagen e. trefald. i Orkesta kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll:
”Från Bach till jazz”. Tomas Janzon, gitarr.
Sara Hellgren, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal. 

15 juli, Lördag, i Vallentuna kyrka    
13.30 och 16.00 Konfirmation, Simon Renöfält, Annica Engqvist m fl

16 juli, Apostladagen, i Vallentuna kyrka    
11.00 Temamässa med konfirmander, Simon Renöfält, Annica Engqvist m fl

Söndag 16 juli: ”Vandring till musiken”,  11 km
14.00 Samling vid Lindholmens station. 
Vi vandrar Ulfsleden till Frösunda, via Borresta och Orkesta kyrka. Vandringen avslutas med Sommarkvällsmusiken i 1400-talskyrkan i Frösunda. Därifrån går bussar till 
Vallentuna centrum och vidare mot Stockholm.
Vandringsledare: Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75.

16 juli, Apostladagen, i Frösunda kyrka
10.00 Kyrkan är öppen.
19.00 Musik i sommarkväll:
”Trio Mirsidrü spelar Gershwin och Weill”
Trio Mirsidrü: Fredrik Lindborg, Emeli Jeremias och Daniel Tilling musicerar.
Sång, klarinett, basklarinett, saxofon, cello och piano.
Hanne Stichel, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal.  

23 juli, 6:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa, Josefin Forsberg

Söndag 23 juli: ”Vandring till musiken”,  10 km
14.00 Samling vid Lindholmens station.
Vi vandrar längs landsvägar över öppna fält i en jordbruksbygd och bymiljö som sett ut på liknande sätt sedan medeltiden. Kl 19.00 deltar vi i Sommarkvällsmusiken i 1200-tals kyrkan i Markim. Bilskjuts ordnas tillbaka till Lindholmens station efter konserten. 
Vandringsledare: Antonio Paras 070- 964 98 06.
Lättgånget. Grusväg och asfaltsväg.  
Markims kyrka har ramp och är tillgänglig med rullstol.

23 juli, 6:e söndagen e. trefald. i Markims kyrka
10.00 Kyrkan är öppen.
19.00 Musik i sommarkväll:
”Mellan folkton och rymdmusik - tidlös musik framförd på Chapman Stick”. Per Boysen, Chapman Stick.
Josefin Forsberg, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal.  

29 juli, Lördag, i Vallentuna kyrka    
11.00, 14.00 och 16.00 Konfirmation, Elias Eriksson, Elin Smeds m fl.

30 juli, Kristi förklarings dag, i Vallentuna kyrka    
11.00 Temamässa med konfirmander, Elias Eriksson, Elin Smeds m fl.

Söndag 30 juli: ”Vandring till friluftsgudstjänst hos familjen Grossman”  8 km
10.00 Samling vid Lindholmens station. 
Vi vandrar längs landsvägar över öppna fält i en jordbruksbygd och bymiljö som sett ut på liknande sätt sedan medeltiden. Vandringen avslutas med friluftsgudstjänst i familjen Grossmans trädgård – en alldeles egen sevärdhet i sig. 
Vandringsledare: Eva Cronsioe 08-511 862 38. 

30 juli, Kristi förklarings dag, i Markim
14.00 Friluftsgudstjänst hos familjen Grossman i Ekhagen, Eva Cronsioe. För vägbeskrivning ring 08-511 862 40. Önskar du kyrkskjuts - ring 072-506 68 53.

30 juli, Kristi förklarings dag, i Orkesta kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll:
”Underbart är kort – Vokalgruppen AORA tar tillfället i en akt”
Vokalgruppen AORA: Sofie Eiderfors, Linnéa Seldinger, Gabriel Sjöwall, Felicia Lapinski, Jonas Törnqvist & Marcus Svärd.
Eva Cronsioe, aftonbön. Fritt inträde - kollekt. Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal. 

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Gudstjänster i Vallentuna församling Klicka på rubriken för att läsa mer.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument