Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Kalendarium

Gudstjänster i Vallentuna församling - Klicka på rubriken för att läsa mer.

Detta händer i församlingen idag och en tid framöver:

Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka,
fr o m midsommar endast ljuständning och klockringning.
Första morgonandakten efter sommaren är måndag 21/8.

Behöver du skjuts till kyrkan och hem igen?
Ring till vår Kyrkskjuts, Tfn: 072-506 68 53

 

 
Nu kan du betala nästan allt i Vallentuna församling
(utom t ex depositionsavgifter) med din mobiltelefon,
genom att använda Swish:
Telefonnummer: 123 588 55 38.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalendarium:


19 augusti, Lördag, i Frösundagården 
10.15-13.00 Pilgrimscafé. Möjlighet att ”bara vara” i gården/kapellet. 
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på lederna. 
​11.45 Middagsbön i S:t Olofs kapell.
 
19 augusti, Lördag, i Vallentuna kyrka
14.00 Konfirmation, Sara Hellgen, Ola Wasslund m fl.
 
Lördag 19 augusti: ”Reformation gång på gång”, 10 km
13.30 Samling vid Brottby kvarn, i korsningen E 18 och gamla Norrtäljevägen. Vi vandrar på stigar och vägar och pratar om olika uppbrott och förändringar inom kyrkan och andligheten. Vandringen avslutas med mässa kl 16.30 i Össeby kyrkoruin. Vandringen arrangeras av Vallentuna kristna råd och pastorer och lekmän från de olika församlingarna i Vallentuna deltar.
Vandringsledare: Eva Cronsioe, tfn: 08-511 862 38.
En del av vandringen sker på Roslagsleden som består av skogsstig, 
resterande är grus- och asfaltsväg.
 
20 augusti, 10:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka
11.00 Temamässa med konfirmander, Sara Hellgren, Ola Wasslund m fl.
 
20 augusti, 10:e söndagen e. trefald. i Orkesta kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll: ”Musikafton hemma hos prinsen på Waldemarsudde”
Anders Lagerqvist, violin och Mattias von Wachenfeldt, gitarr. 
Hanne Stichel, aftonbön. Fritt inträde - kollekt.
Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal.
 
23 augusti, Onsdag, i Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa

26 augusti, Lördag, i Frösundagården 
10.15-13.00 Pilgrimscafé. Möjlighet att ”bara vara” i gården/kapellet. 
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på lederna. 
​11.45 Middagsbön i S:t Olofs kapell.
 
27 augusti, 11:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Simon Renöfält.
 
Söndag 27 augusti: ”Blås på mig skaparvind”, 10 km
08.30 Samling vid Vallentuna kyrka för samåkning till Bogesundslandet i Vaxholm. Vi vandrar tillsammans bland gammelgranskog, ljusa lövskogslundar och skärgårdsklippor. Beräknad hemkomst ca 16.30. Ett samarrangemang med Sollentuna församling och Pilgrim Danderyd. OBS! Obligatorisk anmälan senast fredagen den 25 augusti för att samordna transporten. 
Vandringsledare:  Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65. 
Rolf och Kerstin Häägg samt Katharina Wolf Erixon.
Hela vandringen går på skogsstigar.
 
27 augusti, 11:e söndagen e. trefald. i Frösunda kyrka
10.00 Kyrkan är öppen. 
19.00 Musik i sommarkväll: ”Visuellt och slagkraftigt”
Rhythm Art Duo – Daniel Berg och Fredrik Duvling, 
marimba, vibrafon och andra slagverk.
Simon Renöfält, aftonbön. Fritt inträde - kollekt.
Efter programmet bjuder vi på enkel samvaro, lite dryck med tilltugg samt möjlighet till samtal.
 
30 augusti, Onsdag, i Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
Lördag 2 september i Frösunda
10.30 - 15.00 Pilgrimsdag med pilgrimsvandring samt föredrag av Stefan Edman. 
10.00  ”Slut fred med naturen”, 6 km. Samling i Frösundagården för att vandra Livstensleden tillsammans med biologen Stefan Edman.
Efter vandringen håller Stefan Edman ett föredrag i  Frösunda kyrka kl 14.00.
Vandringsledare: Eva Cronsioe, tfn: 08-511 862 38.
Delvis skogstigar, delvis grus- och asfaltsväg.
 
3 september, 12:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Åsa Enerbäck Barklund, Michael Linder. Ulla Bunis, kyrkomusiker, samt Olle Molin, administrativ chef, avtackas i gudstjänsten.
 
16.00 Sinnesrogudstjänst, Anders Sundberg.
 
5 september, Tisdag, i Bällstaberg
19.00 Syjunta, Maywor Åkerman
 
6 september, Onsdag, i Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa

9 september, Lördag, i Frösundagården 
10.15-13.00 Pilgrimscafé. Möjlighet att ”bara vara” i gården/kapellet. 
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på lederna. 
​11.45 Middagsbön i S:t Olofs kapell.
 
10 september, 13:e söndagen e. trefald. i Vallentuna kyrka
11.00 Gudstjänst med små och stora, Hanne Stichel, Sara Bohm fd. Hellgren. Nya medarbetare välkomnas. Upptakt för gudstjänstgrupperna. 
 
16.00 Finsk gudstjänst/ Suomalainen jumalanpalvelus, Pekka Turunen, kyrkkaffe.
 
10 september, 13:e söndagen e. trefald. i Orkesta kyrka
11.00 Mässa, Johannes Söderqvist.
 
10 september, 13:e söndagen e. trefald. i Klockargården
13.00 Föredrag: ”Helgelsens filosofi. om andlig träning i luthersk tradition”. Föreläsare: Karin Johannesson. Fritt inträde.
 
Söndag 10 september: ”Att tro i medgång och motgång”,  5 km
13.00 Samling vid T-banan i Mörby centrum. Vi vandrar längs Edsvikens strand till Sätraängskyrkan. Där firar vi mässa kl 18.00 och fikar i Vagnslidret. Samarrangemang med Pilgrim Danderyd. Det finns bussförbindelse från Sätraängskyrkan tillbaka till Mörby centrum. Vandringsledare: Eva Cronsioe, tfn: 08-511 862 38.
Stigar med vissa branta partier.
 
13 september, Onsdag, i Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa
 
14 september, Torsdag, i Mathiasgården
18.30-20.30 Bokcirkel, Christina Berglund
 
15 september, Fredag, i Vallentuna kyrka
15.30-17.30 Miniretreat. Unna dig två timmars stillhet för själen. Ingen kostnad, ingen anmälan, inga förkunskaper krävs.

16 september, Lördag, i Frösundagården 
10.15-13.00 Pilgrimscafé. Möjlighet att ”bara vara” i gården/kapellet. 
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på lederna. 
​11.45 Middagsbön i S:t Olofs kapell.
 
17 september, 14:e söndagen e trefald.
- KYRKOVAL - 
 
Söndag 17 september: ” Vi strålar samman i Jakobs kyrka – Stjärnvandring”, 15 km
09.00 Samling vid bussterminalen vid Danderyds sjukhus, (hpl buss 176). 
Pilgrimer från hela Norrort vandrar tillsammans till S:t Jacobs kyrka . Vi vandrar längs Edsvikens södra sida till Ulriksdal där vi möter pilgrimer från Sollentuna församling. Vandringen fortsätter genom Hagaparken. Gemensam mässa firas i S:t Jacobs kyrka kl 15.00. Efter mässan serveras soppa. Ta med busskort för hemresa och matsäck för vandringen.
Vandringsledare: Rolf  Häägg, tfn: 070-545 88 75.
Relativt lättgånget, stigar, trottoarer och vägar. 
 
17 september, 14:e söndagen e trefald. i Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Simon Renöfält, Hanne Stichel, Sånggruppen.
 
17 september, 14:e söndagen e trefald. i Frösunda kyrka
11.00 Mässa, Eva Cronsioe
 
19 september, Tisdag
19.00 Bibelsamtal i Klockargården, Johannes Söderqvist. Fika till självkostnadspris från kl 18.30.
19.00 Syjunta i Bällstaberg, Maywor Åkerman.
 
20 september, Onsdag, i Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
19.00 Veckomässa

23 september, Lördag, i Frösundagården 
10.15-13.00 Pilgrimscafé. Möjlighet att ”bara vara” i gården/kapellet. 
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på lederna. 
​11.45 Middagsbön i S:t Olofs kapell.
 
24 september, 15:e söndagen e trefald. i Vallentuna kyrka
11.00 Högmässa, Michael Linder, Johannes Söderqvist. 
 
Söndag 24 september: ”Ett med din värld, så vill du vi ska leva”, 7 km
13.00 Samling vid Vallentuna kyrka för vandring till Täby kyrka. Naturens barn och Guds skapelse, vår plats i Guds värld? Vi talar om miljön och hur vi ska vårda och värna den på bästa sätt.
Vandringsledare: Hanne Stichel, tfn: 08- 511 862 23.
Merparten av vandringen sker på skogsstig längs Vallentunasjön.
 
24 september, 15:e söndagen e trefald. i Markims kyrka
19.00 Kvällsgudstjänst, Johannes Söderqvist. 
 
25 september, Måndag, i Mathiasgården
18.30 Kyrkofullmäktige sammanträder.
 
26 september, Tisdag, i Vallentuna kyrka
10.30-11.45 Cirkeldans för kropp och själ, Ulla Bunis
 
27 september, Onsdag, i Vallentuna kyrka
08.45 Morgonmässa
10.00 Upplevelsevandring
19.00 Veckomässa
 
27 september, Onsdag, i Klockargården
18.00 Lekmannakåren, gäst meddelas senare.
 
28 september, Torsdag, Mathiasgården
18.30-20.30 Bokcirkel, Christina Berglund

30 september, Lördag, i Frösundagården 
10.15-13.00 Pilgrimscafé. Möjlighet att ”bara vara” i gården/kapellet. 
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på lederna. 
​11.45 Middagsbön i S:t Olofs kapell.
 
Lördag 30 september: ”I spåren av soldater, baptister och kloka gummor”, 7 km
10.30. Samling vid Frösundagården. Favorit i repris. På grund av stort intresse leder 
den hembygdsintresserade journalisten Bertil Hellsten en ny vandring bland Frösundabygdens bortglömda rester av torp och bosättningar. Det är en helt unik vandring som tar oss med till 1700-talet och berättelser om människor som levde och verkade på platser där naturen helt tagit över i dag. 
Vandringsledare: Bertil Hellsten, tfn: 070-639 03 05.
Vandringen går på grusvägar och skogsvägar, men här och var i helt övervuxna rester av dåtidens stigar.

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Gudstjänster i Vallentuna församling Klicka på rubriken för att läsa mer.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument