Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Barn 0-13 år

Renee Pausson, Öppna förskolan
Tfn: 08-511 862 52

Ann-Helen Gustafsson, musikpedagog Sång&Rytmik
Tfn: 08-511 862 15

Teodora Dalhammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 09

Ola Wasslund, församlingpedagog
Tfn: 08-511 862 11

Anna Unghammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 64

Johan Söderlund, barnpraktikant
Tfn: 08-511 862 20
 

Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument