Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Förtroendevalda 2014-2017

Carl-Axel Olsson, ordförande i Kyrkofullmäktige
samt ordförande i Orkesta sockenråd
Tfn: 0709-70 07 76

Karl-Erik Forsgren, ordförande i Kyrkorådet
Tfn: 08-511 862 50

Arne Karlsson, ordförande i Kyrkogårds- och fastighetsutskottet
Tfn: 08-511 862 35

Björn Nordling, ordförande i Valnämnden
Tfn: 070-878 09 16

Mona Karlsson, ordförande i Vallentuna sockenråd
Tfn: 08-511 779 80

Clas Johansson, ordförande i Markims sockenråd
Tfn: 08-512 403 93

Agneta Heine-Ivgren, ordförande i Frösunda sockenråd     
Tfn: 08-512 320 74

Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 00
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument