Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Kyrkoherde / präster

Kyrkoherde 
Åsa Enerbäck Barklund,
Tfn: 08-511 862 22

Präster
Elias Eriksson
Tfn: 08-511 862 62

Eva Cronsioe
​Tfn: 08-511 862 38

Hanne Stichel
Tfn: 08-511 862 23

Johannes Söderqvist
Tfn: 08-511 862 01

Michael Linder
Tfn: 08-511 862 04

Sara Hellgren
Tfn: 08-511 862 42

Simon Renöfält, vik
Tfn: 08-511 862 19

Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument