Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Musiker

Leif Johansson, organist och körledare (Vocales och Sånggruppen),
samordnare för musiken
Tfn: 08-511 862 26

Ragnar Thedéen, kantor och körledare (Trifolium)
Tfn: 08-511 862 41

Karin Eriksrud Solèn, körledare och organist (Körkompisar och Sing It)
Tfn: 08-511 862 27 

Ann-Helen Gustafsson, musikpedagog, sång & rytmik 
Tfn: 08-511 862 15

Anders Henriksson, körledare (Vallentuna Gospel, Young Voices samt Kompgrupperna)
Tfn: 08-511 862 61

Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument