Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Pilgrim Vallentuna

Eva Cronsioe, pilgrimskaplan 
Tfn: 08-511 862 38 

Majken Öst-Söderlund, pilgrimsutvecklare samt samordnare för församlingens frivilligarbete
Tfn: 08-511 862 65

Mia Andersson, verksamhetsansvarig (adm) 
Tfn: 08-511 862 34

 

Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument