Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Ungdom 14-25 år

Annica Engqvist, församlingspedagog,
samordnare förpedagogerna
Tfn: 08-511 862 06

Sara Hellgren, ungdomspräst
Tfn: 08-511 862 42

Ola Wasslund, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 11

Stella Sunnberg, ungdomspraktikant
Tfn: 08-511 862 02

Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument