Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Blanketter

Prislista för gravskötsel i Vallentuna församling

Gravskötsel september 2012 folder med priser

Folder för beställning av perenner
Perennrabatter 2016
Digital beställning av rabatt

Medgivande till gravsättning i minneslund

Medgivande till gravsättning i minneslund

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn: 08-511 862 31/32

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid
Assistent
Tfn: 08-511 862 31

Tomas Hallberg
Kyrkogårdsföreståndare
Tfn: 08-511 862 32

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument