Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Gravrättsinnehavare sökes

Vallentuna församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda kyrkogårdar. Inom Vallentuna församling förs gravbok med uppgifter över befintliga gravplatser. Gravboken skall bland annat innehålla namn, personnummer och adress till personen/
personerna som gravrätten har upplåtits, överlåtits eller övergått till.

Vid uppdatering av gravregistret upptäcktes att en del gravrätter saknar gravrättsinnehavare och/eller att vissa uppgifter är inaktuella. De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en grön skylt i vilken anhöriga/bekanta uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Du som vill veta om denna delgivning berör Dig och behöver ytterligare upplysningar skall kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du här till höger.

Får kyrkogårdsförvaltningen inte kontakt med anhöriga finns det risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till upplåtaren d v s Vallentuna församling. Det kan medfölja att gravanordningen tas bort.

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn: 08-511 862 31/32

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid
Assistent
Tfn: 08-511 862 31

Tomas Hallberg
Kyrkogårdsföreståndare
Tfn: 08-511 862 32

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument