Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Gravskötsel


Gravrättsinnehavaren är enligt lag skyldig att sköta och underhålla gravplatsen. Om du inte själv vill eller kan sköta graven så kan du mot avgift låta kyrkogårdsförvaltningen sköta graven. Förvaltningen ombesörjer mot avgift grundskötsel, rabattskötsel, rengöring och justering av gravvård (gravsten). Kostnaden för gravskötsel kan variera beroende på gravrabattens storlek, på blomval och på blomantal.

Ditt val av gravskötsel sker i flera steg: 
1. Endast grundskötsel (gräsputs runt gravsten) 
1+2. Lägg till rabattskötsel
1+2+3. Lägg till de växter du vill ha planterade.
(Fleråriga växter eller vår-sommar-höstplantering)
4. En vinterdekoration (Vinterdekoration kan du beställa
utan att ha valt någon skötsel i övrigt)
Väljer du ettåriga växter får du en faktura på växter och skötsel av gravrabatten. Väljer du fleråriga växter får du det första året en faktura på växter och skötsel av gravrabatten. Andra och nästkommande år får du enbart en faktura på skötseln. 

Gravskötselavtalet 
Gravskötselavtalet kan skrivas som löpande ettårigt, treårigt eller avräkningsavtal. Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut fakturan i januari/februari för kommande år. Du hittar en folder med beställningsblankett i spalten till höger. I grundskötsel ingår endast gräsputs runt gravsten och rabatt. I rabattskötsel ingår gräsputs runt gravsten och rabatt, samt iordningsställande av rabatt inför vårplanteringen, beskärning av perenna växter, underhåll av planteringsyta under växtsäsongen, i vissa fall krattning av grusyta och klippning av häck inom gravplatsen.

När sker plantering?
Vårplanteringen sker månadsskiftet april/maj. 
Sommarplanteringen sker under juni månad och avslutas i regel till midsommar. 
Höstplantering sker i oktober.
Beroende på väder kan skillnader förekomma. 
Vinterdekoration läggs ut till allhelgonahelgen.
Perenner planteras på våren eller på hösten, beroende på när beställningen görs under året.

Enskilda arbeten 
Enskilda arbeten kan beställas utöver gravskötselavtalet.
Ring och beställ så vi kan ge kostnadsförslag enligt gällande taxa.

Misskött/ vanvårdad grav
Om gravrättsinnehavaren inte sköter sin grav kan den komma att anses misskött. Då skickas ett brev till gravrättsinnehavaren med anmodan att åtgärda graven. Det bifogas ett foto på hur graven ser ut. Om inte graven tas om hand så kommer graven att anses vanvårdad och gravrättsinnehavaren får brev att graven kan komma att återtas av upplåtaren enligt begravningslagen.


Har du frågor eller vill göra en beställning är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition. Prislista samt kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger.

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn: 08-511 862 31/32

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid
Assistent
Tfn: 08-511 862 31

Tomas Hallberg
Kyrkogårdsföreståndare
Tfn: 08-511 862 32
 

Ändringar i gravskötselutbud
samt prisjusteringar 2017:

Viktig information till våra gravrättsinnehavare inför 2017

Gravskötselfolder 2017

Prislista 2017

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument