Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Kyrkogårdar i  Vallentuna

Kyrkogårdar i Vallentuna församling

I Vallentuna församling finns fyra kyrkor med tillhörande kyrkogårdar – Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.

En kyrkogård/begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke därför är det viktigt att den är fin och välskött.

Ansvaret för den allmänna skötseln och underhållet av de fyra kyrkogårdarna ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. 

Du är välkommen att kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen för mer information. Kontaktuppgifter hittar du här till höger

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn: 08-511 862 31/32

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid
Assistent
Tfn: 08-511 862 31

Tomas Hallberg
Kyrkogårdsföreståndare
Tfn: 08-511 862 32
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument