Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Administrativa rutiner

Vilka tider når man förvaltningen för beställning?
Församlingsexpeditionen är öppen 8.30-12, 13-14.30 vardagar

Hur görs beställningen av gravsättning?
Genom församlingsexpeditionen.

Vilka befogenheter har bokningsmottagaren?
Boka förrättningstid

Hur kontrolleras att gravsättningsintyg inkommit?
Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns.

Hur kontrolleras att gravrättsinnehavaren gett sitt tillstånd?
Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns. Kontrolleras även av kyrkogårdsexpeditionen innan gravgrävning.

Hur förs platsen för kistan/urnan in i gravboken?
Kyrkogårdsassistenten skriver in uppgiften i gravboken/ dataprogrammet för gravsatta.

Tomas Hallberg
Kyrkogårdsföreståndare
Tfn: 08-511 862 32

Åsa Enerbäck Barklund
Kyrkoherde
Tfn: 08-511 862 22

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument