Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Kyrkor & hus - Kapellet

Kapellet i Vallentuna

Kapellet är ett litet gudstjänstrum med flyttbara religiösa föremål.
Det finns plats för 35 sittande gäster. Här firar vi gudstjänster, andakter samt förrättningar som inte behöver det stora kyrko-
rummet. Tack vare de varma färgerna i inredningen och de till antalet relativt få sittplatserna skapas en nära samvaro för stillhet och bön.

Bonaden ovanför altaret är ett konstverk signerat av konstnärinnan Barbro Strömgren 2000.

Kapellet ligger mitt emot Vallentuna kyrka

Kapellet inne 2015

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Karta


 
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument