Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Kyrkor & hus - Stefansgården

Stefansgården

Stefansgården ligger bredvid Kapellet och Vallentuna kyrka, mitt emot Mathiasgården. Här har Svenska Kyrkans Unga (SKU) lokaler, där det pågår verksamhet varje onsdagkväll efter mässan i Vallentuna kyrka, samt på  torsdagkvällar.

Här finns även tjänsterum för två församlingspedagoger och för ungdomsprästen.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Karta

Adress: Kyrkvägen 7, 186 30 Vallentuna


 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument