Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Församlingsinstruktionen

Denna församlingsinstruktion för Vallentuna församling antogs i december 2015.

Kortfattat innehåller denna vår verksamhetsidé:

"Att göra Kristus synlig” genom
Dialog - Bemötande - Learning by doing
Balans mellan Aktivitet och Stillhet

”Syftet med allt församlingsarbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av detta”. (KO, Andra avdelningens inledning)

Klicka på länken till höger för att läsa hela instruktionen

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument