Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet ansvarar för drift och underhåll av församlingens fastigheter samt förhyrda lokaler. Det kan gälla frågor om ombyggnader, renoveringar och större installationer. Kgf är fr o m denna mandatperiod inte längre en nämnd under Kyrkofullmäktige utan ett utskott under Kyrkorådet.

Ledamöter i Kyrkogårds- och fastighetsutskottet 2014 - 2017

Arne Karlsson (hk)
Lage Jansson (hk)
Clas Johansson (hk)

Ove Larsson (s)
Anette Karlsson (s)

Anne-Marie Karlsson (c)

Åke T Carlestam (kliv)
 

S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
Hk: Hembygdens kyrka
Kliv: Kyrkans liv i Vallentuna

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument