Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Som medlem bidrar du till...

... att Vallentuna församling

•    har 18 698 medlemmar vilket är 67,9 % av Vallentunaborna.

•    fick 198 nya medlemmar genom dopet och 22 genom inträden.

•    har 48 anställda i medeltal

•    här besöktes gudstjänsterna (inkl kyrkliga handlingar) av 27 320 personer. Det motsvarar i genomsnitt 525 besökare per vecka 2015.

•    har under 2015 utfört följande kyrkliga handlingar: 198 döpta, 147 konfirmerade, 60 par vigda och 144 begravda.

•    har totalt 40 förtroendevalda (25 ledamöter och 15 ersättare) som sitter i Kyrkofullmäktige.

•    har 7 prästtjänster (inkl. kyrkoherde) samt 1 diakonvigd, en diakonikonsulent och en familjerådgivare.

•    har 4 kyrkor, 2 kapell, 4 församlingshus, 4 kyrkogårdar, 4 minneslundar och 3 askgravplatser.

•    Samlade in kollekter motsvarande 243 000 kr vilket motsvarar ett genomsnittligt bidrag på 21 kr per person/år.

•    har 6 körer och en sånggrupp, med sammanlagt 142 korister.

•    bedriver heldagsomsorg med 32 barn inskrivna

•    har 9 grupper med Sång & Rytmik, Öppen förskola i 3 lokaler, samt Babycafé, Café Zero, Föräldracafé, Tvillingcafé och Panik- & Skrikfik.

•    har fritidsverksamhet för 6-13-åringar, miniorgrupp samt lov- och lägerverksamhet.

•    har 225 ungdomar inskrivna i Svenska kyrkans unga.

•    har Skolkyrka som når ut till barn från förskolan upp till gymnasieåldern.

•    har en gedigen verksamhet för Vuxet växande med bl a föredrag, bibelsamtal, meditation, helig dans, syjunta, frälsarkranskurs, andlig vägledning, och Pilgrim Vallentuna.

•    Här finns självhjälpsgrupper, ”Leva vidare” -grupper, och flera andra grupper som träffas under handledning.

•    har 154 andakter per år på 10 olika boenden i Vallentuna med sammanlagt 863 besökare under 2015.

•    har 2 syföreningar och 1 Lekmannakår (frivilligförening) med ca 115 medlemmar.

•    kan göra allt detta med en kyrkoavgift på 0,81 skattekrona

Siffrorna är från 2015.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument