Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Vallentuna församlings kyrkofullmäktige

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 15 september 2013, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige utser även ledamöter till  Valnämnden.

Nytt för denna mandatperiod är att Kyrkogårds- och fastighetsnämnden inte längre är en nämnd under Kyrkofullmäktige, utan ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott under Kyrkorådet. Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet har ansvar för församlingens fyra kyrkogårdar och församlingens fastigheter.

Kyrkofullmäktige är den nämnd som beslutar i större ärenden efter behandling i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige med sina 25 ledamöter har att följa den budget som lagts för innevarande år samt öppna upp för nya idéer till gagn för vår församlings utveckling.

Förtroendevalda, i samverkan med anställda och frivilligverksamhet, har som mål att arbeta för en ökad kyrkotillhörighet i Vallentuna och nå ut med vårt budskap:
”Att göra Kristus synlig”.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling 2014-2017

Ordförande:  Carl-Axel Olsson
1:e vice ordförande: Lena Lantz (s)
2:dre vice ordförande: Lars Carlsson (c)

Ordinarie ledamöter
Karl-Erik Forsgren (hk)
Maj Birgersson (hk)
Agneta Heine-Ivgren (hk)
Carl-Axel Olsson (hk)
Clas Johansson (hk)
Marie-Louise Jansson (hk)
Arne Karlsson (hk)
Birgitta Karlsson (hk)
Lage Jansson (hk)
Eleanor Rydén (hk)
Jimmy Ullgren (hk)
Björn Nordling (hk)

Ove Larsson (s)
Anette Karlsson (s)
Mauritz Lindroth (s
Lena Lantz (s)
Sven Ljungberg (s)
Eva Eriksson (s)

Elisabeth Rydström (c)
Anne-Marie Karlsson (c)
Märta Rönnås (c)
Lars Carlsson (c)

Åke T Carlestam  (kliv)
Gunnel Ahlsén (kliv)
Ineta Jansson-Ekrot (kliv)

Ersättare:Margareta Lindqvist, Lars Bornholm, Ulla Trolleryd Gyhlenius, Susanne Larsson, Gunnel Orselius-Dahl, Marie Engstedt, Holger Andersson, Birgitta Hansson, Sven-Olof Ekström, Ann-Charlotte Höglund, Kersti Palmgren, Ingrid Rost Rosander, Stina Fritz.

S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
Hk: Hembygdens kyrka
Kliv: Kyrkans liv i Vallentuna

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument