Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Vallentuna Kyrkoråd

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 15 september 2013, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser inom sig 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet samt ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Riktlinjerna för detta finns beskrivna i av kyrkomötet godkänd kyrkoordning. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Nytt för denna mandatperiod är att Kyrkogårds- och fastighetsnämnden inte längre är en nämnd under Kyrkofullmäktige, utan ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott under Kyrkorådet.

Kyrkorådet i Vallentuna församling 2014 - 2017

Ordförande: Karl-Erik Forsgren (hk)

Vice ordförande:  Maj Birgersson (hk)

Ordinarie ledamöter
Karl-Erik Forsgren (hk)
Maj Birgersson (hk)
Arne Karlsson (hk)
Marie-Louise Jansson (hk)
Carl-Axel Olsson (hk)

Mauritz Lindroth (s)
Sven Ljungberg (s)

Elisabeth Rydström (c)

Åke T Carlestam (kliv)

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde  

Ersättare: Eleanor Rydén, Lage Jansson, Birgitta Karlsson, Clas Johansson, Ove Larsson, Eva Eriksson, Anne-Mare Karlsson, Kersti Palmgren Ineta Zigure Jansson-Ekrot 

S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
Hk: Hembygdens kyrka
Kliv: Kyrkans liv i Vallentuna

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument