Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Andrum

Andrum

Plats för eftertanke behöver vi alla...

I Vallentuna kyrka är det morgonbön måndag-fredag kl 08.45, onsdagar med morgonmässa. Under sommaren - från midsommar fram till "skolstart", samt veckorna mellan jul och trettondehelgen är det endast klockringning och ljuständning. På onsdagar kl 19.00 firar vi veckomässa. 

Sista morgonmässan och veckomässan 2016 är onsdag 21/12 och första morgonmässan och veckomässan 2017 är onsdag 11/1.

Tisdagar är det lunchandakt kl 11.45 i Mathiasgårdens andaktsrum. Första lunchandakten 2017 är tisdag 10/1. 

I församlingen finns flera möjlighet till andrum och eftertanke: Bibelsamtal, Dans som meditation och kraftkälla, Hjärtslaget, Frälsarkransen, Pilgrim Vallentuna, Meditation, Andlig vägledning, Föredrag, Gudstjänster mm. Något av detta hittar du i spalten till höger, resten finns under egna rubriker i spalten till vänster - eller under rubriken Vuxna. Välkommen!
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument