Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Andrum

Andrum

Plats för eftertanke behöver vi alla...

Varje morgon måndag-fredag är det morgonbön, onsdagar med mässa, i Vallentuna kyrka kl 08.45.

Tisdagar är det lunchandakt kl 11.45 i Mathiasgårdens andaktsrum. 

I församlingen finns flera möjlighet till andrum och eftertanke: Bibelsamtal, Dans som meditation och kraftkälla, Hjärtslaget, Frälsarkransen, Pilgrim Vallentuna, Meditation, Andlig vägledning, Föredrag, Gudstjänster mm. Något av detta hittar du i spalten till höger, resten finns under egna rubriker i spalten till vänster - eller under rubriken Vuxna. Välkommen!
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument