Bildspel
andrum.JPG

Andrum

Plats för eftertanke behöver vi alla...
 

Varje morgon måndag-fredag är det morgonbön,
onsdagar med mässa, i Vallentuna kyrka kl 08.45.
Under sommaren endast klockringning och ljuständning.


Tisdagar är det lunchandakt kl 11.45
i Mathiasgårdens andaktsrum. 


I församlingen finns flera möjlighet till andrum och eftertanke: Bibelsamtal, Dans som meditation och kraftkälla, Hjärtslaget, Frälsarkransen, Pilgrim Vallentuna, Meditation, Andlig vägledning, Föredrag, Gudstjänster mm. Något av detta hittar du i spalten till höger, resten finns under egna rubriker i spalten till vänster - eller under rubriken Vuxna. Välkommen!
 

Välkommen in på
Svenska kyrkans egen
böne-webb


Bibeln


Kvinnor i Svenska kyrkan


Dans som meditation och kraftkälla


Syjunta - en stund för dig själv ihop med andra


Andlig vägledning
 

Meditation hösten 2014 folder


Hjärtslaget – en stund för dig som behöver hämta andan.
Här får du något för ande, kropp och själ.
Klicka här för att läsa med om Hjärtslaget hösten 2014

 

Kurs hösten 2014:
Livets pärlor - en "konfakurs" för vuxna

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se