Bildspel
andrum.JPG

Andrum

Plats för eftertanke behöver vi alla...
 

Varje morgon måndag-fredag är det morgonbön,
onsdagar med mässa, i Vallentuna kyrka kl 08.45.
Under sommaren endast klockringning och ljuständning.


Tisdagar är det lunchandakt kl 11.45
i Mathiasgårdens andaktsrum

 

Att växa som vuxen...
... är att fördjupa sin insikt, erfarenhet och kunskap.
För dig som söker ett forum för utveckling och gemenskap
står några av församlingens lokaler öppna

under våren 2014.

Här finns olika möjligheter att utforska livets innersida
och att pröva tro som en livshållning i vardagen.
Vårens program finns i rutan till höger fr o m mitten av januari.

Välkommen in på
Svenska kyrkans egen
böne-webb


Bibeln


Kvinnor i Svenska kyrkan


Dans som meditation och kraftkälla


Syjunta - en stund för dig själv ihop med andra


Meditation våren 2014


Hjärtslaget – en stund för dig som behöver hämta andan.
Här får du något för ande, kropp och själ.
Klicka här för att läsa mer om hjärtslaget våren 2014

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se