Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 0-6 år

Barn 0-6 år

I Vallentuna församling finns plats för allt som är viktigt i livet för barn i alla åldrar. Här hittar du information som gäller verksamhet för barn 0-6 år.

Vi leker, sjunger, fikar, har en skön gemenskap och pratar om livet. Här finns Öppna förskolan, Sång & Rytmik, Babycafé, Tvillingcafé och Skrik- och Panikfik. Skolkyrkan för 0-6 åringar anordnar bl a besök på förskolor, temadagar och olika kyrkvandringar.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig
- se mer i spalten till vänster

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Samordnare för
församlingspedagogerna:
Annica Engqvist
Tfn: 08-511 862 06

Här kan du läsa församlingens
Pedagogiska program 2017

Föräldracafé och
Syjunta hittar du här:
Barn- och familjediakoni

Sorgegrupp för barn och unga

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

 

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument