Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 0-6 år - Babycafe

Babycafé

Babycafét vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0 – ca 12 månader. Här finns möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar,
att få stöd i sitt föräldraskap, att sjunga med sitt barn och fika.

Här träffas vi:

Mathiasgården, (mitt emot Vallentuna kyrka)
Måndagar kl 14-16

Ledare är Renee Paulsson
 

Bällstaberg (vid Bällstabergs torg - strax intill Roslagsbanans station Kragstalund)
Torsdagar kl 09.00-11.30

Ledare är Maywor Åkerman
 

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Renee Paulsson,
Tfn: 08-511 862 21

Maywor Åkerman,
diakonikonsulent
Tfn: 08-511 862 03

2 oktober, Måndag, i Mathiasgården    
18.00
 Föräldradialogen: ”Hjälp (mitt) barn mår psykiskt illa! Vad är friskt och vad är sjukt och hur kan vi hjälpa och ge hopp? Irja C. Forsman från Hjärnkoll berättar om sina egna erfarenheter av ett liv med bipoläritet, självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning, och om livet som anhörig till dem som också lever i psykisk ohälsa - men allra främst - om hoppet vi aldrig får tappa och om hennes väg till ett gott liv. Ingen anmälan och fritt inträde. Ett samarrangemang med Åbybergskyrkan och Bilda.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument