Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 0-6 år - Babycafe

Babycafé

Babycafét vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0 – ca 12 månader. Här finns möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar,
att få stöd i sitt föräldraskap, att sjunga med sitt barn och fika.

Här träffas vi:

Mathiasgården, (mitt emot Vallentuna kyrka)
Måndagar kl 14-16

Ledare är Renee Paulsson
 

Bällstaberg (vid Bällstabergs torg - strax intill Roslagsbanans station Kragstalund)
Torsdagar kl 09.00-11.30

Ledare är Maywor Åkerman

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Renee Paulsson,
Tfn: 08-511 862 21

Maywor Åkerman,
diakonikonsulent
Tfn: 08-511 862 03

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument