Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Sång & rytmik

Sång & rytmik

Tillsammans med våra minsta barn sjunger vi gamla och nya barnvisor. Vi lär oss fingerramsor, dansar och upplever rytmen
i hela kroppen. Vi avslutar varje gång med en fikastund och en
liten samling.

Vi har åldersindelade grupper
ca 5 mån - 1 år, 1-2 år, samt 2 - 3 år med eventuella småsyskon.

Grupperna träffas en gång i veckan, tisdagar eller torsdagar,
kl. 9.30-11.30 i Klockargården. (mitt emot Vallentuna kyrka)

Vi träffas 8 gånger.
Kostnad: 320 kr
Enkelt fika ingår.

På måndagseftermiddagar har vi syskongrupp
(2-3-åringar med ev. småsyskon).
Vi träffas kl 14.30-15.30.

Nya grupper i höst startar veckorna 36 och 37.

Ann-Helen Gustafsson, musikpedagog,
Tfn: 08-511 862 15

Klockargården:
Tfn: 08-511 862 28

Anmälan Sång & Rytmik

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument