Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 0-6 år - Tvillingcafe

Tvillingcafé

Tvillingcafét ären träffpunkt för er som fått mer än ett barn samtidigt. Här kan ni få lite avlastning, fika gott, dela tankar och erfarenheter med andra i samma situation och delta i en liten sångstund med barnen.

Vi träffas i Bällstabergslokalen
måndagar jämna veckor
kl 13.30-15.00

Varmt välkomna!
Höststart 4/9
 

 

 

 

 

 

 

 

Maywor Åkerman,
diakonikonsulent
Tfn: 08-511 862 03

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument