Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 6-13 år

Barn 6-13

I Vallentuna församling finns plats för allt som är viktigt i livet för barn i alla åldrar. Här hittar du information som gäller verksamhet för barn 6 - 13 år.

Vi leker, sjunger, fikar, har en skön gemenskap och pratar om livet.

Här finns Öppet hus efter skolan i Bällstabergslokalen, Miniorer, Sankta Annas café och Friluftsgruppen.

Skolkyrkan anordnar bl a besök på skolor, temadagar och olika kyrkvandringar.

Dessutom anordnas Lov-verksamhet på höstlov, sportlov, påsklov samt två dagläger på sommaren.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig
- se mer i spalten till vänster

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Samordnare för
församlingspedagogerna:

Annica Engqvist
Tfn: 08-511 862 06

Teodora Dalhammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 09

Ola Wasslund, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 11

Anna Unghammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 64

Sara Hellgren, präst
Tfn: 08-511 862 31

Föräldracafé och
Syjunta hittar du här:
Barn- och familjediakoni

Körkompisar

Sing It

Här kan du läsa församlingens
Pedagogiska program 2017

Söndagsskola hösten 2017

2 oktober, Måndag, i Mathiasgården    
18.00
 Föräldradialogen: ”Hjälp (mitt) barn mår psykiskt illa! Vad är friskt och vad är sjukt och hur kan vi hjälpa och ge hopp? Irja C. Forsman från Hjärnkoll berättar om sina egna erfarenheter av ett liv med bipoläritet, självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning, och om livet som anhörig till dem som också lever i psykisk ohälsa - men allra främst - om hoppet vi aldrig får tappa och om hennes väg till ett gott liv. Ingen anmälan och fritt inträde. Ett samarrangemang med Åbybergskyrkan och Bilda.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument