Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 6-13 år

Barn 6-13

I Vallentuna församling finns plats för allt som är viktigt i livet för barn i alla åldrar. Här hittar du information som gäller verksamhet för barn 6 - 13 år.

Vi leker, sjunger, fikar, har en skön gemenskap och pratar om livet.

Här finns Öppet hus efter skolan i Bällstabergslokalen, Miniorer, Sankta Annas café och Friluftsgruppen.

Skolkyrkan anordnar bl a besök på skolor, temadagar och olika kyrkvandringar.

Dessutom anordnas Lov-verksamhet på höstlov, sportlov, påsklov samt två dagläger på sommaren.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig
- se mer i spalten till vänster

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Samordnare för
församlingspedagogerna:

Annica Engqvist
Tfn: 08-511 862 06

Teodora Dalhammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 09

Ola Wasslund, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 11

Anna Unghammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 64

Sara Hellgren, präst
Tfn: 08-511 862 31

Föräldracafé och
Syjunta hittar du här:
Barn- och familjediakoni

Körkompisar

Sing It

Här kan du läsa församlingens
Pedagogiska program 2017

Söndagsskola våren 2017

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument