Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 6-13 år - Friluftsgruppen

Friluftsgruppen

Friluftsgruppen i Vallentuna församling finns för dig som går i klasserna år 1-4. Vi träffas torsdagar kl 18.00-19.30 vid Orkesta hembygdsgård i Lindholmen (mitt emot IP). Vi är mycket ute i naturen  och det finns alltid ansvariga och utbildade vuxna på plats.

Kostnad 250 kr/år i aktivitetsavgift. För mer information och anmälan kontakta Ola Wasslund.

Ola Wasslund
församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 11

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument