Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Barn 6-13 år - Öppet hus

Öppet hus för 10-13-åringar

 

Öppet hus i Bällstaberg för 10-13-åringar
Varje onsdag och torsdag mellan kl 14.00-17.00 har vi öppet för årskurs 4-5 i Bällstabergslokalen.

Vi spelar spel, fikar har samling, samt jobbar kreativt med olika teman etc.

Har du frågor kontakta Teodora Dalhammar

Här kan du hämta foldern för

eftermiddag 10-13-åringar i Bällstaberg

Höststart i torsdag 7/9

Teodora Dalhammar
församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 09

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument