Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni

Diakoni - vi bryr oss om dig

Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni är att som Jesus fråga: vad kan jag göra för dig?

Genom diakonin finns vi till för dig som enskild person och/eller för par och familjer. Vi vill förmedla något av Guds omsorg och kärlek till varje människa vi möter i konkreta handlingar. På det sättet blir diakonin kyrkans livspuls.

Behoven och orsakerna för att uppsöka diakonin, kan se olika ut beroende på var i livet vi befinner oss och vad vi utsätts för. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, förlust av någon i familjen eller en vän, sjukdom, oro, nedstämdhet, behov av att sortera tankar och känslor, problem i skolan eller på arbetet m m.

Vi erbjuder dig samtal under tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta någon av oss

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Är du i akut behov av samtalshjälp och inte når någon av oss, kan du också ringa till:

Jourhavande präst,
Tfn: 112

Jourhavande medmänniska,
Tfn: 08-702 16 80

Föräldratelefonen,
Tfn: 020-85 20 00

Barnens hjälptelefon/BRIS,
Tfn: 116 100

Sorgegrupp för barn och unga

Sorgegrupp för vuxna våren 2017

Välkommen in i  Själastugan

Söker du gemenskap och samtidigt en betydelsefull uppgift? Välkommen till oss som kyrkkaffe-värd!

2 oktober, Måndag, i Mathiasgården    
18.00
 Föräldradialogen: ”Hjälp (mitt) barn mår psykiskt illa! Vad är friskt och vad är sjukt och hur kan vi hjälpa och ge hopp? Irja C. Forsman från Hjärnkoll berättar om sina egna erfarenheter av ett liv med bipoläritet, självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning, och om livet som anhörig till dem som också lever i psykisk ohälsa - men allra främst - om hoppet vi aldrig får tappa och om hennes väg till ett gott liv. Ingen anmälan och fritt inträde. Ett samarrangemang med Åbybergskyrkan och Bilda.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument