Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni

Diakoni - vi bryr oss om dig

Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni är att som Jesus fråga: vad kan jag göra för dig?

Genom diakonin finns vi till för dig som enskild person och/eller för par och familjer. Vi vill förmedla något av Guds omsorg och kärlek till varje människa vi möter i konkreta handlingar. På det sättet blir diakonin kyrkans livspuls.

Behoven och orsakerna för att uppsöka diakonin, kan se olika ut beroende på var i livet vi befinner oss och vad vi utsätts för. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, förlust av någon i familjen eller en vän, sjukdom, oro, nedstämdhet, behov av att sortera tankar och känslor, problem i skolan eller på arbetet m m.

Vi erbjuder dig samtal under tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta någon av oss

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Är du i akut behov av samtalshjälp och inte når någon av oss, kan du också ringa till:

Jourhavande präst,
Tfn: 112

Jourhavande medmänniska,
Tfn: 08-702 16 80

Föräldratelefonen,
Tfn: 020-85 20 00

Barnens hjälptelefon/BRIS,
Tfn: 116 100

Sorgegrupp för barn och unga

Sorgegrupp för vuxna våren 2017

Välkommen in i  Själastugan

Söker du gemenskap och samtidigt en betydelsefull uppgift? Välkommen till oss som kyrkkaffe-värd!

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument