Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni - Barn & Familj

Barn- och familjediakoni

Maywor Åkerman är ansvarig för församlingens barn- och familjediakoni. Hon har många års erfarenhet från arbete
med barn och föräldrar i och utanför församling.

Barn- och familjediakonins främsta uppgift är att finnas till hands för dig som förälder, för att ge stöd i olika frågor som gäller föräldraskapets glädje och oro. Det kan gälla uppfostran, oro för ditt barns situation i förskola/skola, om du har barn med särskilda behov, möjlighet att knyta kontakter med andra, livsfrågor m.m. Vi kan mötas i olika öppna verksamheter som Babycafé, Föräldracafé och Syjunta eller träffas vid ett enskilt möte. Du kan även ringa eller skicka e-post om det är något du vill ha hjälp med.

Barn- och familjediakonin vill också ge stöd till barn i utsatta livssituationer ex. vid sorg, skilsmässa och arbetar för att hitta bra former för gruppverksamhet. Ni kan redan nu ta kontakt för att prata en stund och få råd och tips när det gäller dessa frågor. Detta gäller både barn och vuxna.

Maywor Åkerman är diakonikonsulent och har tystnadsplikt.

Känn dig välkommen att ta kontakt - se uppgifter här till höger.

Maywor Åkerman,
diakonikonsulent
Tfn: 08-511 862 03

Här kan du läsa församlingens
Pedagogiska program 

Välkommen in i  Själastugan

2 oktober, Måndag, i Mathiasgården    
18.00
 Föräldradialogen: ”Hjälp (mitt) barn mår psykiskt illa! Vad är friskt och vad är sjukt och hur kan vi hjälpa och ge hopp? Irja C. Forsman från Hjärnkoll berättar om sina egna erfarenheter av ett liv med bipoläritet, självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning, och om livet som anhörig till dem som också lever i psykisk ohälsa - men allra främst - om hoppet vi aldrig får tappa och om hennes väg till ett gott liv. Ingen anmälan och fritt inträde. Ett samarrangemang med Åbybergskyrkan och Bilda.

 

 

 

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument