Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni - Barn & Familj - Föräldracafe

Föräldracafé

Här träffas vi, med eller utan barn, på vuxnas villkor för att dela föräldraskapets glädje och oro över en fika. Det kan gälla frågor om ditt barn, dig själv, förskola, skola m.m.

Här träffas vi:

Mathiasgården, (mitt emot Vallentuna kyrka)
Fredagar kl 09.00-11.30

Fikakostnad: 20 kr.

Ledare: Maywor Åkerman, diakonikonsulent
  

Maywor Åkerman,
diakonikonsulent
Tfn: 08-511 862 03

Mathiasgården
Tfn: 08-511 862 21 

2 oktober, Måndag, i Mathiasgården    
18.00
 Föräldradialogen: ”Hjälp (mitt) barn mår psykiskt illa! Vad är friskt och vad är sjukt och hur kan vi hjälpa och ge hopp? Irja C. Forsman från Hjärnkoll berättar om sina egna erfarenheter av ett liv med bipoläritet, självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning, och om livet som anhörig till dem som också lever i psykisk ohälsa - men allra främst - om hoppet vi aldrig får tappa och om hennes väg till ett gott liv. Ingen anmälan och fritt inträde. Ett samarrangemang med Åbybergskyrkan och Bilda.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument