Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni - Barn & Familj - Föräldracafe

Föräldracafé

Här träffas vi, med eller utan barn, på vuxnas villkor för att dela föräldraskapets glädje och oro över en fika. Det kan gälla frågor om ditt barn, dig själv, förskola, skola m.m.

Här träffas vi:

Mathiasgården, (mitt emot Vallentuna kyrka)
Fredagar kl 09.00-11.30

Fikakostnad: 20 kr.

Ledare: Maywor Åkerman, diakonikonsulent
Höststart 1/9 

Maywor Åkerman,
diakonikonsulent
Tfn: 08-511 862 03

Mathiasgården
Tfn: 08-511 862 21 

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument