Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni - Vuxna & Äldre

Diakoni för vuxna och äldre

Diakonin för vuxna och äldre vill skapa mötesplatser bl a genom sorge- och självhjälpsgrupper och ge tid för enskilda samtal. Syftet är att ge tröst och stöd och sprida glädje. Äldrediakonen besöker även olika boenden för samtal och andakter för boende, personal och anhöriga.

Äldrediakonen är medlem i styrelsen för Vallentuna anhörigförening. Föreningen arbetar med stöd till de anhöriga som vårdar funktionshindrade, sjuka: det gäller både unga och gamla.

Äldrediakonen är också sammankallande i styrgruppen för
Vallentuna väntjänst. Väntjänsten består av människor som stöttar handikappade och äldre med hembesök, promenader och hjälper till vid läkarbesök mm. Äldrediakonen har därför täta kontakter med kommunens anhörigkonsulent och kommunens frivilligutvecklare.

Känn dig välkommen att ta kontakt - se uppgifter här till höger.

Anders Sundberg,
diakon för vuxna och äldre
Tfn: 08-511 862 24

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument