Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Diakoni - Familjerådgivning

Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill möta dig just där du befinner dig. Vi erbjuder terapeutiska samtal i en lugn, avskild miljö för dig som upplever någon form av samlevnadsproblem.

Vi vänder oss till par, enskilda och familjer som på olika sätt har svårigheter i sina relationer. 

Familjerådgivningen erbjuder:

-  Möjlighet att bearbeta och hitta nya förhållningssätt till den rådande situationen.
-  Möjligheten att skapa en konstruktiv och ändamålsenlig kommunikation.
​-  Möjlighet att förstå och uttrycka känslor och behov, samt få en större förståelse för relationen i sin helhet.

Samtalen sker under tystnadsplikt och sekretess och vi för inga journaler. Det finns möjlighet att vara anonym. Kyrkans familjerådgivning välkomnar alla, oavsett bakgrund och livsåskådning.

Kostnaden per samtal är 150 kr.

Vår familjerådgivare heter Mats Enelius familjerådgivare, beteendevetare och  leg. psykoterapeut. Vidareutbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och sexologi. 

Information och tidsbeställning:

tfn: 08-511 862 36.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Mats Enelius,
familjerådgivare
Tfn: 08-511 862 36
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument