Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Internationellt arbete

Vallentuna församling - en del av den världsvida kyrkan

Vårt uppdrag som kyrka är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Det gör vi bland annat genom att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta med internationella frågor. Det är ett arbete som handlar om att resursmässigt stödja landsbygds-
utveckling, att arbeta för fred, demokrati  och mänskliga rättigheter och att hjälpa till vid katastrofinsatser.

Det som är särskiljande för kyrkans humanitära arbeta är att vi ser hoppet och nåden som en självklar del av vårt arbete. Vi tror att förlåtelse och försoning är viktiga delar när det till exempel gäller återuppbyggnadsarbete.

Sedan 2010 är Svenska kyrkans internationella arbete knutet till
ACT-alliance, vilket är den lutherska och ortodoxa kyrkornas världsomfattande allians för katastrofarbete, utvecklingsarbete och påverkansarbete. Härigenom har vi fått större möjligheter att stödja utsatta människor och att också finnas till både före och efter de akuta katastroferna.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00
 

Ge en gåva direkt via SMS eller swish
SMS:a AKUT till 72905 så ger du 100 kronor.
Du kan även Swisha pengar till 9001223.

Pg: 90 01 22-3
Bg: 900-1223

Läs mer om Svenska kyrkans
internationella arbete

Gåvor som kan förändra världen handlar du i Svenska kyrkans webb-shop

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument