Bildspel
loga-hela-varlden

 

Vallentuna församling - en del av den världsvida kyrkan.
 

Vårt uppdrag som kyrka är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Det gör vi bland annat genom att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta med internationella frågor. Det är ett arbete som handlar om att resursmässigt stödja landsbygds-
utveckling, att arbeta för fred, demokrati  och mänskliga rättigheter och att hjälpa till vid katastrofinsatser.

 

Det som är särskiljande för kyrkans humanitära arbeta är att vi ser hoppet och nåden som en självklar del av vårt arbete. Vi tror att förlåtelse och försoning är viktiga delar när det till exempel gäller återuppbyggnadsarbete.
 

Sedan 2010 är Svenska kyrkans internationella arbete knutet till
ACT-alliance, vilket är den lutherska och ortodoxa kyrkornas världsomfattande allians för katastrofarbete, utvecklingsarbete och påverkansarbete. Härigenom har vi fått större möjligheter att stödja utsatta människor och att också finnas till både före och efter de akuta katastroferna.

 

Är du intresserad av internationella frågor?
Välkommen att kontakta Ninna Birkoff, samordnare
för församlingens internationella grupp.
Kontaktuppgifter ser du här till höger.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00
 

Ninna Birkoff
präst och samordnare
för internationella gruppen
Tfn: 08-511 862 42


Stöd de jordbävnings-
drabbade i Nepal


Läs mer om Svenska kyrkans
internationella arbete

 

Vill du lämna en gåva
till Svenska kyrkans
internationella arbete?

 

Gåvor som kan förändra världen
handlar du i Svenska kyrkans
webb-shop


Ge snabbt och enkelt utan kontanter
För att ge en gåva skickar givaren ett sms-ord, till nummer 72905. Bidraget dras på mobilräkningen. Som bekräftelse på gåvan får givaren ett svarsmeddelande till sin mobil.


Nepal till 72905
så ger du 100 kr till de drabbade i Nepal.


Hopp till 72905 
så ger du 50 kr till Svenska kyrkans internationella arbete.


Hunger till 72905
så ger du 50 kr till att utrota hungern.


Gaza till 72905
så ger du 100 kronor till stöd i hjälparbetet för våldsdrabbade familjer i Gaza. Gåvan
används bl a till vatten, medicin och sjukvård.


Irak till 72905
så ger du 100 kr till förföljda minoritetsgrupper från Irak. Gåvan används bl a till mat, vatten, kläder, vård och mediciner.

 

 
 
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se