Bildspel
loga-hela-varlden

 

Vallentuna församling - en del av den världsvida kyrkan.
 

Vårt uppdrag som kyrka är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Det gör vi bland annat genom att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta med internationella frågor. Det är ett arbete som handlar om att resursmässigt stödja landsbygds-
utveckling, att arbeta för fred, demokrati  och mänskliga rättigheter och att hjälpa till vid katastrofinsatser.

 

Det som är särskiljande för kyrkans humanitära arbeta är att vi ser hoppet och nåden som en självklar del av vårt arbete. Vi tror att förlåtelse och försoning är viktiga delar när det till exempel gäller återuppbyggnadsarbete.
 

Sedan 2010 är Svenska kyrkans internationella arbete knutet till
ACT-alliance, vilket är den lutherska och ortodoxa kyrkornas världsomfattande allians för katastrofarbete, utvecklingsarbete och påverkansarbete. Härigenom har vi fått större möjligheter att stödja utsatta människor och att också finnas till både före och efter de akuta katastroferna.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00
 

Stöd flyktingar i Europa
Just nu pågår den allvarligaste flyktingkrisen i Europa på över 50 år. Dagligen hör vi om människor som riskerar sina liv för att ta sig hit. Tillsammans med ACT-alliansen ger Svenska kyrkan nu stöd till flyktingar i Ungern och kommer utöka det humanitära stödet i regionen.

Ge direkt via SMS
Stöd flyktingarna i Europa.
SMS:a AKUT till 72905 så ger du 100 kronor.
Du kan även Swisha pengar till 9001223.
 
Pg: 90 01 22-3
Bg: 900-1223

 

Läs mer om Svenska kyrkans
internationella arbete


1:a advent - Trettondedagen pågår Svenska kyrkans julinsamling
Låt fler få fylla fem

 

Vill du lämna en gåva
till Svenska kyrkans
internationella arbete?

 

Gåvor som kan förändra världen
handlar du i Svenska kyrkans
webb-shop


Ge snabbt och enkelt utan kontanter
För att ge en gåva skickar givaren ett sms-ord, till nummer 72905. Bidraget dras på mobilräkningen. Som bekräftelse på gåvan får givaren ett svarsmeddelande till sin mobil.

Flykting till 72905
så ger du 100 kr till flyktingkrisen i Europa


Nepal till 72905
så ger du 100 kr till de drabbade i Nepal.


Hopp till 72905 
så ger du 50 kr till Svenska kyrkans internationella arbete.


Hunger till 72905
så ger du 50 kr till att utrota hungern.


Gaza till 72905
så ger du 100 kronor till stöd i hjälparbetet för våldsdrabbade familjer i Gaza. Gåvan
används bl a till vatten, medicin och sjukvård.


Irak till 72905
så ger du 100 kr till förföljda minoritetsgrupper från Irak. Gåvan används bl a till mat, vatten, kläder, vård och mediciner.

 

 
 
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se