Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Insamlingsprojekt 2014-2016: Moldavien "Kamp mot våld och människohandel"

Vid årsskiftet 2016/2017 avslutade Vallentuna församling insamlingsprojektet till Moldavien. En sammanräkning av insamlade medel kommer att redovisas här inom kort. Under åren 2017-2019 har Kyrkorådet beslutat att församlingens internationella insamlingsprojekt skall vara Rumänien, "Värdigare liv för romer" (P220). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Många av oss som bor i Sverige har friheten att resa, semestern är i bästa fall en upplevelse av att kunna ta sig bortom tid och rum - in i en bubbla av avkoppling, fri ifrån omvärldens stress. För andra är resandet ett tvång; två tredjedelar av Moldaviens vuxna befolkning har sökt sig utomlands för att finna arbete. En del blir förflyttade mot sin vilja, en del känner sig tvingade att resa för att kunna försörja familjen och andra längtar bort ifrån fattigdomen. 

Konsekvensen av detta är en försvagad ekonomi för landet och en otrygg uppväxt för många barn som lämnas utan föräldrar.

Vallentuna församling har valt att stötta Svenska kyrkans internationella arbete i Moldavien: ”Kyrkan är navet i kampen mot våld och människohandel” under åren 2014-2016. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
När FIMOD (föreningen för internationell mission och diakoni) började planera en resa till landet, såg vi i Vallentuna församling snabbt till att knipa två platser på resan för att kunna undersöka våra möjligheter att hjälpa till på bästa vis. De två utvalda resenärerna blev till slut Ninna Birkoff och Jemima Bentham, som här sammanställt information om landet, resan och projektet.

Här till vänster kan du läsa deras reseberättelse samt lite fakta om Moldavien.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Projektinformation från Svenska kyrkan
Projektnummer: P76
Land: Moldavien
Tema: Mänskliga rättigheter

För att ge till det här projektet,
märk gåvan med P76.
Plusgiro 90 01 22-3
eller bankgiro 900-1223.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument