Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Rumänien-1026470_438 foto Gustaf Hellsing

Insamlingsprojekt 2017-2019: Rumänien, "Värdigare liv för romer"

Vallentuna församling är en del av den världsvida kyrkan. Kyrkans uppgift har alltid varit att arbeta aktivt för alla människors rätt till ett värdigt liv. Vi ska be, men vi ska också arbeta för att göra skillnad. Nästa insamlingsprojekt under åren 2017-2019 handlar om Rumänien. Romer som folkgrupp utsätts ofta för diskriminering och förtryck. Många saknar ID-handlingar och räknas därför inte som medborgare. En stor grupp romer lever helt utanför samhället och saknar möjlighet att försörja sig. De lever i djup fattigdom, har dåliga bostäder eller inga bostäder alls. De har sällan tillgång till sjukvård eller skolor. Allt detta drabbar förstås barnen hårdast. Svenska kyrkan samverkar med Fransiscanorden i Rumänien för att förbättra livssituationen för romer. 

Vallentunas insamlingsprojekt till Rumänien är en del av Svenska kyrkans internationella arbete. Det borgar för trygghet. Ett nära samarbete med lokala hjälparbetare, inga onödiga mellanhänder och en strikt policy för hur insamlande medel ska användas. Pengarna kommer fram, helt enkelt. Det är känt att utbildning och arbete är vägen ut ur fattigdom. Vi vill samla in pengar till det här projektet, för att rädda liv och ge människor verkliga livschanser. 

Vill du veta mer om Svenska kyrkans projekt i Rumänien  - klicka här

Vallentuna församling

Tfn vx: 08-511 862 00

Projektinformation från Svenska kyrkan
Projektnummer: P220
Land: Rumänien
Tema: Hållbar försörjning

För att ge till det här projektet,
märk gåvan med P220.
Plusgiro 90 01 22-3
Bankgiro 900-1223.
Swish: 9001223.


Foto: Gustaf Hellsing


Söndag 12/11 kl 13.00 i Mathiasgården
"Insamlingsprojekt Rumänien" 
Internationella gruppen i Vallentuna församling bjuder in till ett föredrag vid kyrkkaffet.
Föredragshållare: Tinde Carlbrand från kyrkokansliet i Uppsala.
För mer info kontakta Anders Sundberg, tfn: 08-511 862 24.
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument