Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Utlandskyrkan - SKUT

  • Svenska kyrkan finns etablerad på 42 platser i 24 länder världen över.
  • På ytterligare 80 platser firar man regelbundet gudstjänst.
  • 660 000 svenskar är bosatta utomlands
  • Under ett år görs cirka 1 000 000 besök i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.
     

I utlandet möter Svenska kyrkan många olika grupper av människor: au-pairer, backpackers, studenter, affärsmän och många som är bosatta utomlands.  En miljon svenskar arbetar utomlands och en halv miljon svenska medborgare är bosatta utomlands. Svenskarna genomför drygt 18 miljoner resor per år enligt en studie. Svenska kyrkan känner ett ansvar för dem, och finns på många håll i världen för att möta behov i såväl kris som i livets högtider, till exempel dop och bröllop.

Stöd utlandskyrkans arbete

Vill du vara med och stödja Svenska kyrkan i utlandets arbete? 
Du kan sätta in ett valfritt belopp på

  • PlusGiro 90 16 03-1 
  • Bankgiro 901-6031

Du kan även swisha till tfn: 0916031

Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt bland svenskar långt hemifrån.

Brita Fromm
informatör och ombud för utlandskyrkan
Tfn: 08-511 862 13

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkan i utlandet

Bli månadsgivare!

Nu har du möjlighet att bli månadsgivare för Svenska kyrkan i utlandet. Svenska kyrkans informationsservice kan skicka en folder till dig. Välkommen att ringa på tel: 018 -16 96 00
eller e-posta: info@svenskakyrkan.se

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument