Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång

Musik & Körsång

Musiken är viktig i Vallentuna församling. 

Vi har tre kyrkomusiker anställda som dels tjänstgör vid gudstjänster och förrättningar och dels leder våra körer: Körkompisar (barnkör), Vocales och Trifolium.

Vi har även en gospelkörledare som leder Vallentuna Gospel (kören är ett samarbete med Svenska Missionskyrkan i Vallentuna, Åbybergskyrkan), och en musikpedagog som leder Sing it. 

I Vallentuna kyrka finns även en sånggrupp som medverkar i gudstjänster.

Här finns också Sång & Rytmik för de allra minsta barnen - läs mer genom att klicka på länken till vänster.

Det finns även möjlighet för ungdomar att vara med i kompgrupper - läs mer här till vänster.

Är du intresserad av att sjunga kör - ta kontakt med våra körledare.

Mer information om respektive kör hittar du i spalten till vänster.


 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Samordnare för musiken:
Leif Johansson, organist
Tfn: 08-511 862 26

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument