Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Kompgrupper

Kompgrupper

På Veckomässorna i Vallentuna kyrka onsdagar kl 19.00 deltar varje vecka en kompgrupp bestående av ett antal sjungande och spelande ungdomar. Ibland medverkar kompgrupperna även i söndagsgudstjänster.

Är du intresserad? Kontakta Ola Wasslund eller Anders Henriksson

Ola Wasslund
Tfn: 08-511 862 11

Anders Henriksson,
Tfn: 08-511 862 61
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument