Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Körkompisar hösten 2016

Körkompisar

Var med och sjung i vår barnkör!

Körkompisar sjunger sånger med glada rytmer och lättlärda texter. Kören medverkar främst i Gudstjänst med små och stora, men också vid konsert och musikal.

Körkompisar är för flickor och pojkar 6 – 9 år.

Vi övar onsdagar kl.17.00 – 18.00 i Klockargården, mitt emot Vallentuna kyrka. De sista 10 min. har vi en samling med tänt ljus och någon aktuell tanke kring livet, årstiden eller kyrkoåret.

Ingen avgift.

Vill du vara med -  kontakta körledaren.

 

Vallentuna församling
Tfn exp: 08-511 862 40

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument