Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Körkompisar hösten 2016

Körkompisar

Körkompisar är en kör för flickor och pojkar 6-9 år.
Här sjunger vi kyrkans sånger samt traditionella och aktuella barnsånger. Rytm och rörelse har också en given plats.
Vi avslutar med en kort samling med tänt ljus och samtal.
Kom och prova!

Vi övar onsdagar kl 17.00-17.45 i Klockargården, mitt emot Vallentuna kyrka. 

Ingen avgift.

Vill du vara med -  kontakta körledaren.

 

Karin Eriksrud Solèn
körledare och organist
Tfn: 08-511 862 27 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument