Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Trifolium

Trifolium

Trifolium är en blandad kör för vuxna med en gedigen repertoar.
Cirka 25 män och kvinnor sjunger i kören.

Vi repeterar onsdagkvällar i Klockargården, mitt emot Vallentuna kyrka.
Dessutom tillkommer en körhelg inför större evenemang.

Kören välkomnar alltid nya engagerade medlemmar.
För mer information kontakta Ragnar Thedéen.

Du är även välkommen att gå in på körens egen hemsida
- se länk till höger.

Ragnar Thedéen,
körledare och kantor
Tfn: 08-511 862 41

Trifoliums egen hemsida:
www.3folium.org

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument