Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Vallentuna Gospel

Vallentuna Gospel

Vi är en ekumenisk gospelkör för vuxna. Kören är ett samarbete mellan Åbybergskyrkan (Equmeniakyrkan) och Svenska kyrkan i Vallentuna församling.
Vi träffas och sjunger på tisdagskvällar kl 19.00-21.00 i Åbybergskyrkan. Vid några tillfällen under terminen sjunger vi på gudstjänster eller har konsert antingen i Åbybergskyrkan eller i någon av Vallentuna församlings kyrkor.

Över hela Sverige samlas människor för att tillsammans uppleva den unika känslan i att sjunga i kör.

Det finns över en halv miljon (500 000) aktiva körsångare, vilket gör körsången till landets absolut största folkrörelse.

Du som vill börja i vår kör är varmt välkommen. Kontakta körledaren.

Du är även välkommen att surfa in på körens egen hemsida
– se länk till höger

Anders Henriksson,
körledare och musiker Tfn: 08-511 862 61

Körens egen hemsida:
www.vallentunagospel.se

Vi finns även på Facebook

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument