Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Dirigentens sida

Vocales är en kör för vuxna, knuten till Vallentuna kyrka. Körens huvuduppgift är att framträda vid fem stora musikgudstjänster och vid en konsert per år. Den helt övervägande delen av körens repertoar är därmed kyrklig. Framträdandetillfällena ligger i huvudsak fast och ser ut så här: 

* Långfredagens gudstjänst kl.11.00 
* Påskdagens Gudstjänst för alla åldrar kl.11.00 
* Pingstdagens högmässa kl. 11.00 
* Allhelgonadagens Minnesgudstjänst kl.18.00 
* Gudstjänsten för alla åldrar på 1:a Advent kl. 11.00 
* Julkonsert på tredje söndagen i Advent. 

Sångtillfällen vid sidan av dessa fasta tider är givetvis möjliga i mån av tid, men nämnda framträdanden är stomme och konstanter i Vocales arbete. Vid musikgudstjänsterna på ovan nämnda kyrkliga högtidsdagar sjunger kören alltid tillsammans med orkester eller instrumentalensemble. De musiker vi främst samarbetar med är medlemmar ur Kgl. Hovkapellet och Sörmlands Brasskvintett, men även andra ensembler kan ackompanjera kören. De professionella musikerna är en mycket viktig och integrerad del av helheten vid dessa tillfällen. 

Körens repertoar är varierad: delar av den historiska kyrkomusikaliska skatten framförs givetvis regelbundet och blandas återkommande med nyare körmusik. Som framgår av det ovan sagda, ligger alltså Vocales huvudbetoning på gudstjänster och inte på konserter. Men det är vår förhoppning att den musikaliska utformningen av gudstjänsterna ska vara sådan att man som körsångare både skall få något stimulerande att arbeta med samtidigt som man ingår i ett sammanhang som ger en ram för och en tydning av den musik som framförs. 

Leif Johansson, organist i Vallentuna kyrka
och ledare för Vocales

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument